Enerji Nakil Hatları

Elektrik enerjisinin güvenli ve minimum kayıplar ile taşınması, projenin ve tesis edilen hattın kalitesi ile doğru orantılıdır. Mekay Enerji olarak en uygun maliyet ile yüksek kalitede enerji iletimini sağlamayı hedefleriz.

Enerji Nakil Hatları ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

 • Enerji nakil hattı etüdü
 • Güzergahın belirlenmesi
 • Arazi , zemin ve coğrafi şartların etüdü
 • Çevre etki değerlendirme çalışmaları
 • Harita, Plan ve profillerin hazırlanması
 • Kamulaştırma Haritalarının hazırlanması (ENH Kamulaştırması)
 • Enerji Nakil Hattı’nın projelendirilmesi
 • Direk aplikasyonu ve piketaj
 • Güzergahın çalışmaya uygun hale getirilmesi
 • Yolların açılması
 • Direk temellerinin inşa edilmesi
 • Direk alt ve üst montajları
 • Tel Çekilmesi ve Sehim ayarları
 • Test ve Uygunluk kontrolleri
 • Geçici kabul ve işletmeye alma